Відділення лабораторної діагностики

Home / Відділення лабораторної діагностики
Відділення лабораторної діагностики

Клінічна лабораторія виконує такі дослідження:

 • Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, за Адіс-Каковським, за Зимницьким
 • Загальний аналіз крові з тромбоцитами, ретикулоцитами

Біохімічна лабораторія виконує такі дослідження:

 • Біохімічне дослідження крові (глюкоза, глюкозотолерантний тест, холестерин, білірубін і фракції, тимолова проба, β-ліпопротеїди, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, лужна фосфатаза, α-амілаза (крові та сечі), сечовина (крові та сечі), ендогенний креатинін (крові та сечі), кліренс ендогенного креатиніну, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, загальний білок, білкові фракції, сечова кислота, серомукоїди, калій, натрій, хлор, групи крові, резус-фактор, протромбіновий час, протромбіновий індекс, рекальцифікація, гепарин, фібриноген, гематокрит )
 • Дослідження калу на ферменти
 • Імунологічне дослідження (груп крові, резус-факторів та імуноглобулінів)

Бактеріологічна лабораторія виконує дослідження:

 • Посіви калу на патогенні та умовно-патогенні бактерії (дизентерія, сальмонельоз, ентеропатогенна кишкова паличка)
 • Дослідження мікрофлори кишківника
 • Біологічний матеріал (кров, сеча, виділення із зіва та носа, пунктати, жовч, гній, спинно-мозвкова рідина, мазки з ока, грудне молоко, серологічна дослідження, випіт з черевної порожнини, виділення з піхви, посів крові на тифо-паратифозну групу, секційни матеріал)

Паразитологічна лабораторія виконує дослідження:

 • Копрологія калу
 • Реакція на приховану кров
 • Калу на яйцеглисти
 • Калу на стронгілоїди
 • Калу на найпростіші
 • Калу на рото- і аденовіруси

Перейти до вмісту